O nás/About us

Kouzlu basenji jsme propadli na jaře 2011. Hledali jsme pejska, který by se k nám hodil - trochu turistu, trochu dobrodruha a trochu požitkáře a v jednom psím časopise jsme najednou objevili článek o pro nás neznámém plemenu basenji (viz odkaz O plemeni). Podle fotek jsme se okamžitě zamilovali a popis povahy nás ve výběru utvrdil. Článek napsala Irena Friebertová z chovatelské stanice Asthenia a odtud jsme si v červnu přivezli našeho prvního basenjíka Čendu, vlastním jménem Dungu Wabu Asthenia. Okamžitě bylo jasné, že naše volba byla správná. A aby nebylo Čendíkovi smutno, hned jsme mu vybrali parťáka a v lednu 2012 se k nám přidal Amigo Kwaku Maybe Dog.  Život se dvěma basenji je rozhodně zajímavý, ale protože máme rádi výzvy, rozhodli jsme se smečku rozšířit o mladou a velmi divokou krev pravého Afričana. V březnu 2015 k nám přišel třetí kluk - Tonda, Suaralayn Orange Boy.

Basenji není plemeno pro každého. Na cvičáku mi chovatelka dobrmanů řekla, že pořídit si basenji je čistý masochismus. Pokud od psa vyžadujete naprostou poslušnost a plnění příkazů, pak je to pravda. Ale jestli hledáte parťáka s vlastním názorem, ohromnou oddaností své smečce, jste dostatečně velkorysí a nelpíte příliš na takových maličkostech, jako jsou prostěradla, tapety a koberce, pak je pro vás basenji ten pravý! A jakmile se do něj zamilujete, je to láska na celý život.

Basenji mají moc rádi pohyb, s našimi pejsky se proto intenzivně věnujeme psím sportům. Čenda i Amigo jsou velmi úspěšní v coursingu, rádi si zaběhnou dostihy a mají základní výcvik v agility dovednostech. Tonda si zatím zkusil pár tréninků coursingu a roste z něho velký nadšenec.

________________________________________________________________________________________________________________________________

The Basenji Miracle caught us in spring 2011. We were looking for a fitting dog for us – a bit of a hiker, a little adventurer and a little pleasure-seeker. One cynology magazine published an article about basenjis that time – for us an unknown breed. The pictures made us fall in love and the description of the character ensured our choice. Author of that article was Irena Friebertova from Asthenia kennel and that is where our first basenji Čenda came from. His pedigree name is Dungu Wabu Asthenia. Čenda proved we were right. And to prevent Čenda missing company of his kind, the life brought us to another step adding basenji named Amigo to our pack in 2012. His pedigree name is Amigo Kwaku Maybe Dog. Life with two basenji boys brings a lot of excitement, but we were ready for challenges – so our small pack was enlarged one more time. Young and wild African blood came to the Czech Republic, named Tonda in March 2015. His pedigree name is Suaralayn Orange Boy.

Basenji is not a dog for everyone. At the training class a Doberman breeder stated, that to buy a basenji is a poor masochism. If you long for 100% obedience and command response, then she was right. But should you look for a partner with a personal opinion, 100% devotion to the pack, you are enough broadminded and you are not attached to a material property – to the household equipment like bed sheets, blankets, curtains or carpets, then, I am sure basenji is a perfect dog for you too! Once you fall in love, the love lasts for a lifetime.

Basenjis are active. We attend regularly dog-sports trainings and competitions. Čenda and Amigo do great at coursing, enjoy racing and the two passed basic agility training. Tonda tried a couple of coursing runs and there is a big lure-coursing fun growing inside of him.